Certyfikat QS-G.A.P.

Zapewnienie jakości zaczyna się jeszcze przed posadzeniem naszych truskawek na polach, w cieplarniach i w tunelach. W tym celu co roku zlecamy certyfikowanie nas przez niemiecki system kontroli QS.
Odpowiednio wykwalifikowani audytorzy sprawdzają w trakcie niezależnych audytów realizację i przestrzeganie wymagań. Certyfikaty zapewnienia jakości QS potwierdzają naszym klientom sprawdzone procesy produkcji i wprowadzania do obrotu. Monitorowanie pozostałości w systemie QS nadzoruje, czy w uprawie naszych truskawek nie przekroczono dozwolonych maksymalnych wartości pozostałości środków ochrony roślin i granicznych wartości substancji szkodliwych i azotanów. Ponadto kontroluje się, czy stosowane środki ochrony roślin posiadają certyfikaty. Celem tego monitoringu jest dostarczenie do konsumenta tylko towaru wolnego od wad.
Dodatkowo do wymogów QS opartych na Wspólnej polityce rolnej, uczestniczymy w module „FIAS“ - Freiwillige Inspektion der Arbeits- und Sozialbedingungen (dobrowolnej inspekcji warunków pracy i socjalnych), które są kontrolowane corocznie. 
Nasze kwatery dla osób pomagających nam w zbiorach są regularnie kontrolowane przez właściwe służby powiatowe i otrzymują wzorowe oceny.

Co testują certyfikatorzy
 • płodozmian
 • proekologiczną uprawę gleby (minimalizację erozji)
 • zdrowie roślin i przydatność materiału sadzonkowego
 • zapiski o nawożeniu i stosowaniu środków ochrony roślin
 • monitorowanie szkodników
 • nawożenie dopasowane do potrzeb / coroczny bilans substancji odżywczych
 • prawidłowe magazynowanie nawozów i środków ochrony roślin
 • przestrzeganie zasad stosowania i certyfikacji
 • fachowe kompetencje osób zatrudnionych do wykonywanych prac
 • jakość i analizę wody
 • zarządzanie wodą (proekologiczne wykorzystanie wody)
 • identyfikację pochodzenia produktów
 • wdrażanie instrukcji higienicznych (w odniesienie do roślin i owoców)
 • wdrażanie systemu zarządzania odpadami i recyklingu
 • prawidłowe instruowanie pracowników w zakresie obchodzenia się z maszynami
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracy i aspektów społecznych
 • wymagania wobec pomieszczeń socjalnych i zakwaterowania pracowników
 • analizę ryzyka i metody zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy
 • plan wypadkowy i awaryjny, apteczki pierwszej pomocy, gaśnice, tablice ostrzegawcze, zasady postępowania

to tylko niektóre zagadnienia poddawane kontroli...

© 2024 Erdbeerhof Osterloh · Halter 21 · 49429 Visbek · Niemcy
Tel.: +49 4435 97118 10 · Fax: +49 4435 97118 55
It will load necessary cookies, Google Fonts, Google Maps, OpenStreetMap, Youtube and Google Analytics. More details in our privacy policy and our imprint.