Declarație privind protecția datelor

1. Protecția datelor pe scurt

Observații generale

Următoarele observații oferă o simplă imagine de ansamblu asupra a ceea ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când vizitați pagina noastră web. Datele cu caracter personal sunt toate datele prin care puteți fi identificat personal. Pentru informații detaliate pe tema protecției datelor, consultați Declarația privind protecția datelor inclusă în acest text.

Colectarea datelor pe pagina noastră web

Cine este responsabil pentru colectarea de date de pe această pagină web?
Prelucrarea datelor de pe această pagină web se face de către administratorul paginii web. Datele sale de contact se regăsesc în secțiunea Impressum de pe această pagină web.

Cum colectăm datele dvs.?

Pe de o parte, datele dvs. sunt colectate în momentul în care dvs. ni le comunicați. În acest sens, acestea pot fi, de exemplu, date pe care le introduceți într-un formular de contact.


Alte date sunt colectate automat de către sistemele noastre IT, la vizitarea paginii web. Acestea sunt, înainte de toate, date tehnice (de ex., browser-ul de Internet, sistemul de operare sau momentul accesării paginii). Colectarea acestor date se realizează în mod automat, de îndată ce intrați pe pagina noastră web.

Pentru ce folosim datele dvs.?
Anumite date sunt colectate pentru a garanta funcționarea fără erori a paginii web. Alte date pot fi folosite pentru a analiza comportamentul dvs. ca utilizator.

Ce drepturi aveți în ce privește datele dvs.?
Aveți dreptul să obțineți gratuit în orice moment informații despre proveniența, destinatarul și scopul pentru care au fost stocate datele dvs. cu caracter personal. În plus, aveți dreptul să solicitați rectificarea, blocarea sau ștergerea acestor date. Dacă aveți întrebări în acest sens, precum și întrebări pe tema protecției datelor, puteți să ni le adresați în orice moment la adresa indicată în secțiunea Impressum. În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

În plus, în anumite condiții, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către noi. Detalii în acest scop, puteți găsi în Declarația privind protecția datelor, la „Dreptul la restricționarea prelucrării”.

Instrumente de analiză și instrumente de la furnizorii de servicii terță parte

Când vizitați pagina noastră web, comportamentul dvs. de navigare poate fi evaluat statistic. Acest lucru se întâmplă, în principal, cu cookie-urile și cu așa-numitele programe de analiză. Analiza comportamentului dvs. de navigare este, de obicei, anonimă; comportamentul de navigare nu poate fi urmărit de către dumneavoastră.

Vă puteți opune acestei analize sau o puteți evita prin nefolosirea anumitor instrumente. Puteți găsi informații detaliate cu privire la aceste instrumente și la posibilitățile de a vă opune utilizării lor în următoarea Declarație privind protecția datelor.

2. Informații generale și informații obligatorii


Protecția datelor

Administratorii acestor pagini iau foarte în serios protecția datelor dvs. cu caracter personal. Tratăm confidențial datele dvs. cu caracter personal și conform prevederilor legale de protecție a datelor, precum și a acestei Declarații privind protecția datelor.


Când utilizați această pagină web, sunt colectate diverse date cu caracter personal.
Datele cu caracter personal sunt datele prin care dvs. puteți fi identificat personal. Actuala Declarație privind protecția datelor explică ce date colectăm noi și pentru ce le folosim. De asemenea, explică cum și în ce scop se întâmplă acest lucru.


Atragem atenția asupra faptului că transmiterea datelor prin Internet (de ex., în cazul comunicării prin e-mail) poate prezenta deficiențe de securitate. Nu este posibilă protecția completă a datelor împotriva accesului terților.

Notă adresată autorității responsabile

Autoritatea responsabilă cu prelucrarea datelor de pe această pagină web este:

Erdbeerhof Osterloh
Halter 21
49429 Visbek
Telefon: +49 (0) 4447 8988
E-mail: info@erdbeerhof-osterloh.de


Autoritatea responsabilă este persoana fizică sau juridică, care decide singură sau împreună cu alții scopul și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal (de ex., nume, adrese de e-mail sau altele similare).

Retragerea consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor

Multe operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu consimțământul dvs. explicit. Puteți retrage oricând un consimțământ deja dat. Pentru aceasta, este suficient să ne transmiteți o comunicare informală prin e-mail. Legalitatea procesării datelor efectuate până la retragere nu este afectată de retragere.

Dreptul la opoziție față de colectarea datelor în cazuri speciale, precum și
publicității directe (art. 21 din RGPD)

În cazul în care se efectuează prelucrarea datelor în temeiul art. 6 alin. 1 lit. e sau f, din RGDP, aveți dreptul, în orice moment, să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal din motive care reies din situația dvs. particulară; acest lucru se aplică și creării de profiluri bazate pe aceste prevederi. Temeiul juridic respectiv pe care se bazează o prelucrare a datelor poate fi găsit în această Declarație privind protecția datelor. În cazul în care vă opuneți, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, decât în cazul în care putem demonstra motive legitime imperative pentru prelucrare, care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau prelucrarea servește invocării, exercitării sau apărării unor revendicări legale (opunere conform art.21, alin. 1 din RGPD).


În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de publicitate directă, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării acestora în scopul unei astfel de publicități; acest lucru se aplică și creării de profiluri, în măsura în care este asociată cu o astfel de publicitate directă. Dacă vă opuneți, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi utilizate în scopuri de publicitate directă (opunere în temeiul art. 21 alin. 2 din RGPD).

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă

În cazul încălcării prevederilor RGDP, persoana în cauză are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, locul de muncă sau locul în care se presupune că a avut loc încălcarea. Dreptul de a depune o plângere există, fără a aduce atingere altor căi de atac administrative sau judiciare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a solicita să vi se furnizeze dvs. sau unui terț, în format electronic, datele pe care le prelucrăm în mod automat în baza consimțământului dvs. sau pentru îndeplinirea unui contract. Atunci când solicitați transferul direct al datelor către o altă persoană responsabilă, acest lucru se va face doar în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Criptare SSL sau TLS

Din motive de securitate și pentru protejarea transferului de conținut confidențial, de exemplu comenzi sau solicitări pe care ni le transmiteți în calitatea noastră de administrator al paginii, utilizăm criptare SSL, respectiv TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată după transformarea din „http://” în „https://” a rândului care conține adresa din browser și după simbolul cu lacăt din rândul de adresă al browser-ului dumneavoastră.

În cazul în care este activă criptarea SSL respectiv TSL, datele pe care dumneavoastră ni le transmiteți, nu pot fi accesate de terți.

Informare, blocare, ștergere și rectificare

În contextul prevederilor legale în vigoare, aveți dreptul în orice moment la informare gratuită cu privire la datele dvs. cu caracter personal stocate, despre originea și destinatarul acestora și despre scopul prelucrării lor și, dacă este cazul, dreptul la rectificarea, blocarea sau ștergerea acestor date. Dacă aveți întrebări în acest sens, precum și întrebări pe tema datelor cu caracter personal, puteți să ni le adresați în orice moment la adresa indicată în secțiunea Impressum.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita ca prelucrarea datelor dumneavoastră personale să fie restricționată. În acest scop, ne puteți contacta în orice moment la adresa indicată în secțiunea Impressum. Dreptul de a restricționa prelucrarea există în următoarele cazuri:

• Dacă contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate la noi, în general avem nevoie de timp pentru a verifica acest lucru. Pe durata verificării, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
• În cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a fost făcută/este făcută în mod ilegal, puteți solicita restricția de prelucrare a datelor în loc de ștergere.
• În cazul în care nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. totuși aveți nevoie de ele pentru exercitarea, apărarea sau invocarea unor revendicări legale, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în locul ștergerii lor.
• Dacă vă opuneți în temeiul art. 21 alin. 1 din RGPD, trebuie să se creeze un echilibru între interesele dumneavoastră și ale noastre. Atât timp cât nu este stabilit ale cui interese sunt mai importante, aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.


Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aceste date – în afară de stocarea lor – pot fi prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru invocarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, ori pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, sau din motive de interes public importante ale Uniunii Europene sau ale unui stat membru.

Opoziția față de e-mailurile promoționale

Prin prezenta, se respinge utilizarea datelor de contact, publicate în cadrul obligației de furnizare a secțiunii Impressum, pentru trimiterea de publicitate și materiale de informare care nu au fost solicitate în mod expres. Administratorii paginilor își rezervă în mod expres dreptul de a intenta acțiuni în justiție, în cazul trimiterii nesolicitate de informații promoționale, de exemplu prin e-mailuri de tip spam.

3. Colectarea datelor pe pagina noastră web


Cookie-uri

Paginile de internet utilizează în unele cazuri așa-numitele cookie-uri. Modulele cookie nu produc în niciun fel
daune computerului dvs. și nu conțin viruși. Cookie-urile au rolul de a face oferta noastră mai prietenoasă utilizatorilor, mai eficientă și mai sigură. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt stocate pe calculatorul dumneavoastră și pe care browser-ul dumneavoastră le memorează.

Majoritatea cookie-urilor utilizate de noi sunt așa-numitele „Session-Cookies”. Acestea sunt șterse automat după încheierea vizitei dumneavoastră. Alte tipuri de cookie-uri rămân stocate pe dispozitivul dumneavoastră până când le ștergeți. Aceste module cookie ne oferă posibilitatea de a recunoaște browser-ul dvs. la următoarea vizită.

Vă puteți seta browser-ul astfel încât să fiți informat cu privire la instalarea cookie-urilor și să permiteți cookie-uri numai în mod individual, respectiv să acceptați cookie-urile numai în anumite cazuri sau în general, precum și să activați ștergerea automată a cookie-urilor la închiderea browser-ului. Dacă se dezactivează modulele cookie, funcționalitatea acestei pagini web poate fi restricționată.

Modulele cookie necesare pentru desfășurarea procesului de comunicare electronică sau pentru furnizarea funcțiilor dorite de dvs. (de ex., funcția coșului de cumpărături) ;și sunt stocate în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Administratorul paginii web are un interes legitim pentru stocarea modulelor cookie, în vederea furnizării serviciilor sale fără erori de natură tehnică și în mod optimizat. În măsura în care sunt stocate alte module cookie (de ex., cookie-uri pentru analizarea comportamentului dvs. de navigare), acestea vor fi tratate separat în această Declarație privind protecția datelor.

Fișierele jurnal în server

Furnizorul paginilor colectează și stochează automat informații în așa-numitele fișiere jurnal
pe care browser-ul dvs. ni le transmite automat. Acestea sunt:

• tipul browser-ului și versiunea browser-ului
• sistemul de operare utilizat
• referrer URL
• numele host al calculatorului care accesează
• ora solicitării serverului
• adresă IP

Nu este efectuată o asociere a acestor date cu datele din alte surse de date.

Colectarea acestor date se face pe baza art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Administratorul paginii web are un interes legitim în prezentarea fără erori tehnice și optimizarea paginii sale web – pentru aceasta, fișierele de jurnal de server trebuie să fie înregistrate.

Formular de contact

Dacă ne transmiteți solicitări prin intermediul formularului de contact, vom stoca datele dvs. din acesta, inclusiv datele de contact indicate acolo, în scopul prelucrării solicitării și al eventualelor întrebări ulterioare. Nu transmitem aceste date mai departe fără consimțământul dumneavoastră.

Prelucrarea datelor introduse în formularul de contact are loc exclusiv în baza consimțământului dvs. (art. 6, alin. 1, lit. a RGDP). Puteți retrage în orice moment acest consimțământ. Pentru aceasta, este suficient să ne transmiteți o comunicare informală prin e-mail. Retragerea nu aduce atingere legitimității procedurilor de prelucrare a datelor desfășurate până în momentul retragerii.

Datele indicate de dvs. în formularul de contact rămân la noi până când ne veți solicita ștergerea acestora, vă veți retrage consimțământul sau scopul stocării acestora nu se mai aplică (de ex., după ce am prelucrat solicitarea dumneavoastră). Dispozițiile legale obligatorii –- în special perioadele de păstrare – rămân neafectate.

Solicitare prin e-mail, telefon sau fax

Atunci când ne contactați prin e-mail, telefon sau telefax, solicitarea dumneavoastră, inclusiv toate datele cu caracter personal (nume, solicitare) care rezultă din aceasta, sunt colectate și prelucrate de noi, în scopul procesării cererii dumneavoastră. Nu transmitem aceste date mai departe fără consimțământul dumneavoastră.

Prelucrarea acestor date se face pe baza art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD, dacă solicitarea dvs. are legătură cu îndeplinirea unui contract sau este necesară la punerea în aplicare a unor măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD) și/sau pe interesele noastre legitime (art. 6 alin. (1) lit. f din RGPD), deoarece avem un interes legitim în procesarea eficientă a cererilor adresate nouă.
Datele pe care ni le trimiteți prin intermediul formularelor de contact rămân la noi, până când ne veți solicita ștergerea acestora, vă veți retrage consimțământul pentru stocarea lor sau scopul stocării datelor nu se mai aplică (de ex., după finalizarea procesării cererii dumneavoastră). Dispozițiile legale obligatorii – în special perioadele legale de păstrare – rămân neafectate.

Prelucrarea de date (date despre client și de contract)

Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acestea sunt necesare pentru stabilirea conținutului sau modificarea relației juridice (date de inventar). Acest lucru se face pe baza art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD, care permite prelucrarea datelor pentru a îndeplini un contract sau măsuri precontractuale. Colectăm, procesăm și folosim datele personale privind utilizarea site-ului nostru (date de utilizare), numai în măsura în care acest lucru este necesar, pentru a permite sau taxa utilizatorului folosirea serviciului.

Datele clienților colectate sunt șterse după finalizarea comenzii sau încetarea relației contractuale. Perioadele de păstrare legală rămân neafectate.

4. Instrumente de analiză și publicitate

Google Analytics

Această pagină web utilizează funcțiile serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google-Analytics utilizează așa numitele „cookie-uri”. Acestea reprezintă fișiere text, care sunt stocate pe computerul dumneavoastră și fac posibilă analiza utilizării paginii web. Informațiile generate prin intermediul modulelor cookie cu privire la utilizarea de către dvs. a acestei pagini de Internet sunt transmise, de regulă, către un server al Google în SUA și sunt stocate acolo.

Stocarea cookie-urilor Google Analytics și utilizarea acestui instrument de analiză are loc în baza art. 6 alin. 1 lit. f din RGDP. Administratorul paginii web are un interes legitim de a analiza comportamentul utilizatorilor, pentru a optimiza atât oferta web, cât și spațiul de publicitate.

Anonimizarea IP

Am activat anonimizarea IP pe această pagină web. În consecință, adresa dvs. IP va fi trunchiată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ca părți ale Acordului privind Spațiul Economic European, înainte de a fi transmisă în Statele Unite. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă pe un server Google din SUA și trunchiată acolo. În numele administratorului acestei pagini web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a paginii web, pentru a întocmi rapoarte cu privire la activitățile de pe pagina web și pentru a presta alte servicii pentru administratorul paginii web asociate utilizării acesteia și Internetului. Adresa IP transmisă de browser-ul dvs. în cadrul Google Analytics nu va fi cumulată de Google cu alte date.

Plugin pentru browser

Puteți împiedica salvarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a software-ului browser-ului dvs. însă vă atenționăm că în acest caz nu veți mai putea utiliza în totalitate toate funcțiile acestei pagini web. În plus, puteți împiedica colectarea și prelucrarea de către Google a datelor (inclusiv adresa dvs. IP) generate prin intermediul modulului cookie și corelate cu utilizarea de către dvs. a paginii web, dacă descărcați și instalați plugin-ul pentru browser disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Opoziția față de colectarea datelor

Puteți preveni colectarea datelor dvs. de către Google Analytics, făcând clic pe următorul link. Va fi setat un modul cookie opt-out care împiedică colectarea datelor dvs. la următoarele vizite pe această pagină web: Dezactivarea Google Analytics.

Informații suplimentare referitoare la gestionarea datelor cu privire la utilizator se regăsesc în Declarația privind protecția datelor de la Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Procesarea comenzii

Am încheiat cu Google un contract privind prelucrarea comenzii și implementăm integral prevederile stricte ale autorităților germane de protecție a datelor în ceea ce privește utilizarea Google Analytics.

Criterii demografice în Google Analytics

Această pagină web utilizează funcția „criterii demografice” a Google Analytics. Prin aceasta, se pot crea rapoarte care conțin date referitoare la vârsta, sexul și interesele vizitatorilor paginii. Aceste date provin din publicitatea Google bazată pe interese, precum și din date despre vizitatori oferite de furnizori terți. Aceste date nu pot fi atribuite unei anumite persoane. Puteți dezactiva această funcție în orice moment prin intermediul setărilor de afișare din contul dvs. Google sau puteți interzice, în general, colectarea datelor dvs. prin intermediul Google Analytics, conform informațiilor de la punctul „Opoziție față de colectarea datelor”.

Perioada de stocare

Datele stocate de Google la nivelul utilizatorului și evenimentului, care sunt legate de modulele cookie, numele de utilizator (de exemplu, ID-ul de utilizator) sau ID-urile de publicitate (de exemplu, cookie-urile DoubleClick, ID-ul de publicitate Android), vor fi anonimizate sau șterse după 14 luni. Detalii pot fi găsite la link-ul următor: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdWords și Google Conversion-Tracking

Această pagină web utilizează Google AdWords. AdWords este un program online de publicitate al Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Ca parte a Google AdWords, folosim așa-numita urmărire a conversiilor. Când faceți clic pe un anunț difuzat de Google, este setat un modul cookie de urmărire a conversiilor. Modulele cookie sunt fișiere text mici pe care browser-ul de Internet le stochează pe calculatorul utilizatorului. Aceste cookie-uri își pierd valabilitatea după 30 de zile și nu sunt utilizate pentru identificarea personală a utilizatorilor. Dacă utilizatorul vizitează anumite pagini ale acestei pagini web și cookie-ul nu a expirat încă, Google și noi putem recunoaște faptul că utilizatorul a făcut clic pe anunț și a fost redirecționat către această pagină.

Fiecare client Google AdWords primește un cookie diferit. Modulele cookie nu pot fi urmărite prin intermediul paginilor web ale clienților AdWords. Informațiile colectate utilizând cookie-ul de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie pentru clienții AdWords, care au optat pentru urmărirea conversiilor. Clienții află numărul total de utilizatori, care au făcut clic pe anunțul lor și au fost redirecționați către o pagină cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, ei nu primesc informații care permit ca utilizatorii să fie identificați personal. Dacă nu doriți să participați la procesul de urmărire, puteți să dezactivați această funcție prin dezactivarea cu ușurință a modulului cookie de Conversion-Tracking Google prin intermediul browser-ului dvs. de Internet, la secțiunea cu setările utilizatorului. Nu veți fi inclus apoi în statisticile de urmărire a conversiilor.

Stocarea „cookie-urilor de conversie” și utilizarea acestui instrument de urmărire se bazează pe art. 6, alin. 1 lit. f din RGPD. Administratorul paginii web are un interes legitim asupra analizei comportamentului utilizatorului, pentru a-și optimiza atât oferta web, cât și spațiul de publicitate.

Pentru mai multe informații despre Google AdWords și Google Conversion-Tracking, consultați Politica de protecție a datelor de la Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Puteți seta browser-ul dvs. astfel încât să fiți informat cu privire la instalarea modulelor cookie și să permiteți modulele cookie doar pentru un caz particular, să excludeți acceptarea lor pentru anumite cazuri sau, în general, să activați ștergerea automată a modulelor cookie în momentul închiderii browser-ului. Dacă se dezactivează modulele cookie, funcționalitatea acestei pagini web poate fi restricționată.

5. Plugin-uri și instrumente

YouTube cu protecție sporită a datelor

Pagina noastră web folosește plugin-uri de pe site-ul YouTube. Furnizorul paginilor este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Utilizăm YouTube în modul de protecție a datelor avansat. Conform YouTube, acest mod are drept efect faptul că YouTube nu stochează informații despre vizitatorii acestei pagini web, înainte ca aceștia să vizioneze videoclipul. Totuși, partajarea datelor cu partenerii YouTube nu este neapărat exclusă de modul de confidențialitate îmbunătățit. Astfel, indiferent dacă vizionați un videoclip, YouTube se conectează la rețeaua Google DoubleClick.

De îndată ce porniți un video YouTube pe pagina noastră web, se va crea o conexiune la serverele YouTube. În acest sens, i se va comunica server-ului YouTube, care din paginile noastre le-ați vizitat. Dacă sunteți autentificat în contul YouTube, puteți permite YouTube, să vă asocieze comportamentul de navigare direct la profilul dvs. personal. Puteți preveni acest lucru, prin deconectarea din contul YouTube.

În plus, YouTube poate stoca diverse module cookie pe dispozitivul dvs., după pornirea unui videoclip. Cu ajutorul acestor cookie-uri, YouTube poate obține informații despre vizitatorii paginii noastre web. Aceste informații sunt utilizate, printre altele, pentru a colecta statistici video, pentru a îmbunătăți gradul de utilizare și pentru a preveni frauda. Cookie-urile vor rămâne pe dispozitivul dvs., până când le ștergeți.

Dacă este cazul, după pornirea unui videoclip de pe YouTube, se pot declanșa mai multe procese de prelucrare a datelor, asupra cărora nu avem nicio influență.

Utilizarea YouTube este în interesul unei prezentări atrăgătoare a ofertelor noastre online. Acesta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD.

Pentru mai multe informații despre protecția datelor pe YouTube, consultați Declarația lor privind protecția datelor: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Fonturile web Google

Această pagină utilizează, pentru reprezentarea unitară a tipurilor de caractere, așa numitele fonturi web, care sunt puse la dispoziție de Google. Fonturile Google sunt instalate local. Nu se realizează nicio conexiune cu serverele Google.

Fonturile web Adobe Typekit

Pentru reprezentarea unitară a tipurilor de caractere, pagina noastră web utilizează așa numitele fonturi web de la Adobe Typekit. Furnizorul este Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, SUA (Adobe).

Prin accesarea paginilor noastre, browser-ul dvs. încarcă tipurile de caractere necesare direct de la Adobe pentru a putea să le afișeze în mod corect pe dispozitivul dumneavoastră. Astfel, browser-ul dvs. stabilește o conexiune cu serverele Adobe din SUA. Prin aceasta, Adobe este informat cu privire la faptul că pagina noastră web a fost accesată cu adresa dvs. IP. Conform declarațiilor Adobe, în cazul furnizării tipurilor de caractere nu sunt stocate module cookie.

Adobe dispune de o certificare conform „Scutului de Confidențialitate UE-SUA” (EU-US-Privacy-Shield). Scutul de confidențialitate reprezintă
un acord între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, care asigură respectarea standardelor europene cu privire la protecția datelor. Informații mai detaliate găsiți la adresa: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Utilizarea fonturilor web Adobe Typekit este necesară pentru a asigura o reprezentare unitară a tipurilor de caractere pe pagina noastră web. Acesta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD. Mai multe informații despre fonturile web Adobe Typekit puteți găsi la adresa: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.

Declarația privind protecția datelor de la Adobe se regăsește la adresa: 
https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps (cu consimțământ)

Această pagină utilizează serviciul de cartografiere Google Maps prin intermediul unei API (interfața de programare a aplicațiilor). Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Pentru a vă asigura protecția datelor pe pagina noastră web, Google Maps este dezactivat atunci când o accesați pentru prima oară. O conexiune directă la serverele Google nu va fi stabilită până când nu activați pe cont propriu Google Maps (consimțământul în conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. a, RGPD). În felul acesta este împiedicat transferul datelor dvs. la Google, deja de la prima accesare a paginii.

După activare, Google Maps va salva adresa dvs. IP. Aceasta este apoi transferată, de obicei, către un server Google din SUA și stocat acolo. Furnizorul acestui site nu va avea nici o influență asupra acestui transfer de date după activarea Google Maps.

Mai multe informații referitoare la utilizarea datelor cu privire la utilizator găsiți în Declarația privind protecția datelor de la Google:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6. Servicii proprii

Depuneri de candidatură

Noi va oferim posibilitatea de a vă depune candidatura la noi (de exemplu, prin e-mail, formularul de cerere poștală sau online). Mai jos vă vom informa cu privire la domeniul de aplicare, scopul și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal colectate ca parte a procesului de depunere a candidaturii. Vă asigurăm că colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră se efectuează în conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor și cu toate celelalte dispoziții legale și că datele dumneavoastră vor fi tratate strict confidențial.

Domeniul de aplicare și scopul colectării datelor

Atunci când ne transmiteți candidatura dvs., prelucrăm datele dvs. cu caracter personal (de ex., datele de contact și de comunicare, documentele de candidatură, notițele din cadrul interviurilor de angajare etc.) în măsura în care acestea sunt necesare pentru fundamentarea unui raport de muncă. Temeiul juridic pentru aceasta este § 26 BDSG (Legea federală privind protecția datelor)- actualizat conform dreptului german (inițierea unui raport de muncă), art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD (inițierea generală a contractului) și – dacă v-ați dat acordul – art. 6, alin. 1, lit. a dinRGPD. Consimțământul este revocabil în orice moment. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi partajate doar în cadrul companiei noastre cu persoane implicate în prelucrarea candidaturii dumneavoastră.

Dacă depunerea candidaturii are succes, datele pe care le trimiteți vor fi stocate în sistemele noastre de
prelucrare a datelor, în baza art. 26 din BDSG actualizat și art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD, în scopul realizării raportului de muncă.

Perioada de păstrare a datelor

Dacă nu vă putem face o ofertă de muncă, refuzați o ofertă de muncă, vă retrageți cererea, vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor sau ne solicitați ștergerea datelor, datele pe care le trimiteți, inclusiv, dacă este cazul, restul de documente fizice de candidatură sunt stocate sau păstrate timp de maxim 6 luni de la finalizarea procesului de depunere a candidaturii (perioadă de păstrare), pentru a putea reproduce detaliile procesului de depunere a candidaturii în caz de inconsecvențe (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD).

PUTEȚI RESPINGE ACEASTĂ STOCARE, DACĂ AVEȚI INTERESE LEGITIME, CARE DEPĂȘESC INTERESELE NOASTRE. 

După expirarea perioadei de păstrare, datele sunt șterse de îndată ce nu mai există o obligație legală de a le păstra sau orice alt motiv legal pentru stocarea ulterioară. Dacă este evident că păstrarea datelor dumneavoastră va fi necesară după expirarea perioadei de păstrare (de exemplu, datorită unui litigiu iminent sau în curs), o ștergere nu va avea loc, până când datele nu vor deveni irelevante. Alte obligații de păstrare legală rămân neafectate.

© 2024 Erdbeerhof Osterloh · Halter 21 · 49429 Visbek · Germania
Tel.: +49 4435 97118 10 · Fax: +49 4435 97118 55
It will load necessary cookies, Google Fonts, Google Maps, OpenStreetMap, Youtube and Google Analytics. More details in our privacy policy and our imprint.