Certificat de QS-G.A.P.

Asigurarea calității începe la noi cu mult înainte de cultivarea căpșunilor noastre pe terenuri, în sere și tuneluri. În acest scop, suntem certificați în fiecare an de către sistemul de verificare german QS. Implementarea și respectarea condițiilor sunt verificate de auditori calificați în audituri independente. Cu o certificare QS atestăm și față de clienții noștri procese verificate de producție și comercializare. Monitorizarea reziduală în sistemul QS supraveghează la căpșunile noastre dacă sunt respectate concentrațiile maxime de reziduuri valabile pentru ierbicide și valorile limită pentru substanțe dăunătoare și nitrați. Suplimentar se controlează dacă ierbicidele utilizate sunt autorizate. Scopul monitorizării este ca doar marfa ireproșabilă să ajungă la consumator.

Suplimentar condițiilor QS-GAP participăm și la modulul „FIAS” - inspecția voluntară a condițiilor de muncă și sociale, care sunt controlate anual. 
Spațiile noastre de cazare pentru ajutorii noștri de recoltat sunt controlate la intervale regulate de autoritățile competente ale județului și sunt clasificate drept exemplare.

Următoarele sunt testate de auditori
 • Asolamentul culturilor
 • Prelucrarea durabilă a solului (scăderea eroziunii)
 • Sănătatea plantelor și conformitatea materialului săditor
 • Înregistrarea măsurilor de îngrășăminte și pesticide
 • Monitorizarea dăunătorilor
 • Fertilizarea conform necesității / bilanțul anual al substanțelor nutritive
 • Depozitarea corectă a substanțelor de fertilizare și pesticidelor
 • Respectarea prevederilor de aplicație și certificare
 • Competența de specialitate a angajaților, care efectuează aplicații
 • Calitatea și analiza apei
 • Managementul apei (utilizarea economică a apei)
 • Trasabilitatea produselor
 • Implementarea instrucțiunilor de igienă (privitor atât la plante, cât și la fructe)
 • Implementarea sistemului de management al deșeurilor și de reciclare
 • Instructajul regulamentar al angajaților în operarea utilajelor
 • Păstrarea securității muncii și a intereselor sociale
 • Cerințe privind spațiile sociale și spațiile de cazare ale angajaților
 • Analiza riscului și proceduri pentru condiții de muncă sigure și sănătoase
 • Plan de accident și de prim-ajutor, dulapuri de prim-ajutor, extinctoare, panouri de avertizare, reguli de comportament

pentru a menționa doar câteva puncte ale controlului...

© 2024 Erdbeerhof Osterloh · Halter 21 · 49429 Visbek · Germania
Tel.: +49 4435 97118 10 · Fax: +49 4435 97118 55
It will load necessary cookies, Google Fonts, Google Maps, OpenStreetMap, Youtube and Google Analytics. More details in our privacy policy and our imprint.